Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    seismic load
Monografie
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
Článek
    Classification of buildings and structures for elaboration of maps of clash of opinions
    Evaluation of seismic loading of structures in undermined area
    Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
    Seismic station with geomechanical network in medieval mine
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů