Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    seismic loading
Monografie
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
Článek
    Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy
    Geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit Karvinska
    Introduction of thematic layer called "seismic characteristic of foundation conditions" in maps of clash of opinions
    Matematické modelování seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data
    Seizmická charakteristika základových poměrů pro Stonavu
    Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů
    Spectral Analysis of Blasting Performed in Shallow Tunnel
    Studie velikosti seizmického zatížení v Ostravském Kolektoru Centrum vyvolaném dopravou
    Technical Seismicity as Natural Extreme in Karviná Region
    Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné