Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    seismic measurement
Monografie
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
Článek
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy
    Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů
    Spectral Analysis of Blasting Performed in Shallow Tunnel
    Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné