Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    seismic response
Článek
    Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem
    Response of a Panel Building to Mining Induced Seismicity in Karvina Area (Czech Republic)
    Seismická odezva na omezení těžby na dolech v OKR
    Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí