Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    seismicity pattern
Článek
    Seismicity pattern: an indicator of source region of volcanism at convergent plate margins
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu