Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    seismological monitoring
Článek
    Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeronym Mine - modular system
    Vyhodnocení parametrů důlních otřesů odvozených z pozorování in-situ
    Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním