Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    seismology
Monografie
    Asymptotic ray method in seismology. A tutorial
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Seismic events at the underground gas storage Háje-Příbram (Czech Republic). Rock Mechanics a challenge for society.. Rock Mechanics a challenge for society.
    Zemětřesná aktivita severní části moravsko-slezské oblasti v letech 1997-2003
Článek
    B.3 Geological Environment and Soil. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8
    Capacitive Sensor for Rotational Seismology
    Earthquake hazard assessment for the Czech Republic and adjacent area
    Earthquake Hazard Assessments for the Czech Republic
    Europe from the bottom up: A statistical examination of the central and northern European lithosphere-asthenosphere boundary from comparing seismological and electromagnetic observations
    Geodynamic movements detected by the GPS technology and supported by the earthquake occurrences, remote sensing and other phenomena. A study case for the Moravo- Silesian part of the BohemianMassif
    Geodynamic Terrains of the Moravo-Silesian Area, the Bohemian Massif
    Geophysical observations and prediction of geophysical fields for users
    Isoseismals of selected events of Central Greece and earthquake hazard assessment in relation to geological and tectonic structures
    Layered velocity models of the Western Bohemia region
    Localization method of the seismic induced events at Příbram seismic network
    Mobile sensor of rotational movement for seismology
    Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF
    Počátky a rozvoj seismologie v Českých zemích
    Possibility of sotware applicability for dynamic problem modelling
    RUP2004 - High definition apparatus for Standalone, network and micro-array applications in seismic
    Special issue on new phenomena in ground motion, earthquake hazard and risk evaluation - Preface
    Spectral analysis of seismological signals by wavelets
    To Seismotectonics of the West Bohemian Swarm Area
    Waveletový rozklad seismologických signálů