Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    settlement system
Monografie
    Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
Článek
    Demographic Prognoses for Some Seats in the Ostrava Region
    Development of the settlement system in the Ostrava agglomeration and possibilities of its restructuring
    Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska
    Small towns: and important part of the Moravian settlement system
    Venkovské osídlení a udržitelnost