Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    silcrete
Článek
    Features of sandstone paleorelief preserved: The Osek area, Miocene, Czech Republic
    Prostorová a genetická souvislost proželeznění a prokřemenění pískovců v CHKO Kokořínsko
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat