Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    slope deformations
Monografie
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
    Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
    Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-16, 25-23-14, 25-23-19, 25-32-17, 25-32-09, 25-32-10
Článek
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Effect of Holocene landslide aktivity on the landscape pattern and behaviour in the Czech Republic..
    Endogeneous factors influencing origin and evolution of slope deformations
    Geofyzikální modely svahových deformací
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika.
    Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě
    Geomorfologiczne aspekty deformacji stokow w Zewnetrznych Karpatech Zachodnich na Morawach (Republica Czeska)
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Příklady svahových deformací ve vývoji reliéfu východní Moravy
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope movements and floods as the disturbance agents increasing heterogenity and biodiversity of landscape: an example from central and eastern Moravia
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
    Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy.
    Svahové pohyby v severovýchodní části Vizovické vrchoviny v Moravsko-slovenských Karpatech