Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    soils
Monografie
    Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
    Soil micromorphology in general and archaeological context
Článek
    Continuous measurement of viscous magnetization decay: an alternative tool in magnetic granulometry of sediments and soils
    Dynamics of anthropogenic ferrimagnetics (fly-ashes) in soils - experiments on test fields
    Geochemical distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils and sediments of El-Tabbin, Egypt
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Lead isotopic signatures of saprotrophic macrofungi of various origins: Tracing for lead sources and possible applications in geomycology
    Magnetic particles in soils as tracers of human activity - a review
    Magnetic properties of soils from sites with different geological and environmental settings
    Magnetic signature of soils due to wild fires
    Magnetic susceptibility and geochemical properties of agricultural soils in the Czech Republic
    Magnetic susceptibility of soils and assessment of industrial pollution: a review of case studies
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Mercury Distribution in Soil Profiles Polluted by Lead Smelting
    Obsah a speciace rtuti v kontaminovaných půdách
    On correlation between iron and magnetic susceptibility in anthropogenically influenced soils
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce