Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    solar activity
Článek
    Association between extraterrestrial phenomena and weather changes in the Northern Hemisphere in winter
    Cerebral infarction versus solar and geomagnetic activity: a cross-regression study
    Combined solar and QBO effects on the modes of low-frequency atmospheric variability in the Northern Hemisphere
    Comparison of solar and geomagnetic activity effects on the Northern hemisphere weather changes
    Connections between the distribution of prevailing winds in the winter Northern Hemisphere, solar/geomagnetic activity and the QBO phase
    Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let
    Geomagnetic response to solar and interplanetary disturbances
    Long-term predictive assessments of solar and geomagnetic activities made on the basis of the close similarity between the solar inertial motions in the intervals 1840-1905 and 1980-2045
    Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let
    Možné slapové vlivy planet na Slunce
    Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatů srdeční tachyarytmie
    Possible correlation between solar and volcanic activity in a long-term scale
    Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu
    Relations between the solar inertial motion, solar activity and geomagnetic index aa since the year 1844
    Salmonelóza a některé meteorologické, solární a geomagnetické ukazatele
    Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod
    Solar activity affects the occurrence of synoptic types over Europe
    A solar activity forecast: cycles 23-26
    Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Střednědobé a dlouhodobé periodicity ve sluneční aktivitě
    Střednědobé a dlouhodobé periodicity ve sluneční aktivitě
    Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity
    Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě
    Variations in solar and geomagnetic activity with periods near to 1.3 year
    Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry
    Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací
    Vývoj cen pšenice ve Francii a v Německu v letech 1531-1785