Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    spektrometrické metody
Článek
    Analýza uhlí pomocí radiačního záchytu a nepružného rozptylu neutronů
    Atómová absorpčná spektrometria při analýze geologických materiálov
    Crystal chemistry or chevkinite from Zambia
    Geochemistry of the Vejprnice bituminous coal deposit in the Plzeň Basin
    Postmagmatická mineralizácia v niektorých intruzívnych a extruzívnych telesách Vihorlatu
    Radiační metamorfóza antraxolitu
    Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud