Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    spraš
Článek
    Changes in the Clay Fraction Mineral Composition in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    New micromorphological knowledge of the last Pleistocene glacial cycle in the loess profile at Praha-Sedlec
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Quaternary loessic sediments in the humid tropical zone of Southeast Asia
    Spraše, fosilní měkkýši a datování. Epimerace aminokyselin ve schránkách fosilních měkkýšů
    Sprašová série u Bořetic (jižní Morava)
    Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech