Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    stratigrafie kvartéru
Článek
    Kvartérne sedimenty severnej časti Slánských vrchov
    Nové poznatky o kontinentálních zaledněních severních Čech
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Slope deposition in karst environments of Central Europe