Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    subsidence
Monografie
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
Článek
    Controls on clastic sequence geometries in a shallow-marine, transtensional basin: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Determination of extent of the subsiding areas in the Czech part of Upper Silesian Basin
    The importance of the evaluation of horizontal shifts to monitor the subsidence depression
    Prague, Czech Republic. Rybník - Ostrava, Poland-Czech Republic
    Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type
    Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type
    Resistivity changes of rock massif on the margin of subsidence depression
    Sledování vývoje poklesové kotliny
    Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska
    Využití radarové interferometrie v poddolovaném území na příkladu Ostravska