Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    surface
Monografie
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
Článek
    Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
    Deposition of light-ash mixed in mined spaces to reduce the impact of undermining on the surface
    Komporace a analýza drsnosti materiálů získaných technologií vodního abrazivního paprsku