Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    surface vibrations
Článek
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
    Zatížení historických objektů na Ostravsku a Karvinsku technickou seizmicitou