Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    sympozia, sjezdy
Článek
    2. symposium o jurské stratigrafii 15.-18. září 1987 v Lisabonu
    3. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    5. európske sympózium o zvyšování vyťažiteľnosti ropy
    5. sympózium TATARAMAN '88
    12. sympozium Geologie uhlonosných formací Polska (Krakov 1989)
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium socialistických států
    Geomorfologické či orografické členění reliéfu?
    Hydrogeologické mapy jako nástroj ekonomického a sociálního rozvoje
    Medzinárodné stretnutie inžinierskych geológov v Číně : (abstrakt přednášky)
    Medzinárodné sympózium k problematike Západných Karpát
    Mezinárodní speleologické symposium Tbilisi '87
    Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988
    Mezinárodní sympozium o palynologii v oblasti Středozemního moře (International symposium on Circum-Mediterranean palynology)
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Sympozium Gold 89 in Europe
    Sympozium NEMIRAM 4
    Sympozium o geochemické prospekci v roce 1990
    Sympozium o permokarbonské fauně v Hradci Králové
    Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí
    Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě