Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    tatrikum
Článek
    Alpine Metamorphism of the Tatric Late Paleozoic-Mesozoic Coverin the West Carpathians
    Banded Amphibolic Rocks - Ancient Oceanic Crust?
    Mesozoic Paleotectonic Evolution of the Tatricum in the Malé Karpaty Mts.
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika