Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    technologie vrtání
Článek
    Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
    Horizontální vrt Ždánice 157H
    Maloprůměrové vrty
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Speciální technologie vrtání ponornými vrtacími kladivy
    Technologický předvrt ražby úklonného podzemního díla na stavbě hydroelektrárny "Messochora" v Řecku
    Technologie vrtání usměrněných vrtů Lednice 14, Lednice 14 A, 14 B a Lednice 14 C
    Vrtání ponornými vrtacími kladivy