Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    tectonics
Článek
    3D monitoring of active tectonic structures
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Desková tektonika
    Důlní práce na Pustině u Míšovic
    Geomorfologické rysy západního okrajového svahu vyvýšeniny Bohutického lesa u Miroslavi (jižní Morava)
    Geomorfologie oblasti diendorfského zlomu na jihovýchodním okraji Českého masivu na jihozápadní Moravě a v severovýchodním Rakousku
    Influence of neotectonics on the distribution of Neogene deposits in the Miroslav area (SE margin of the Bohemian Massif, South Moravia)
    Late Devonian to Early Carboniferous bimodal metavolcanics of the westernmost part of the West Sudetic orogenic wedge - the Jestěd Range Unit
    Mafic-felsic to mafic-ultramafic Early Palaeozoic magmatism of the West Sudetes (NE Bohemian Massif): the South Krkonoše Complex
    Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy
    Recent movements along tectonic failures in Západní Cave (Ještěd Ridge, Northern Bohemia)
    Structure and dynamic of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Structure and tectonics of convergent plate margins
    Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM71 extensometers in western Slovenia
    Tectonics and depositional systems of a shallow-marine, intra-continental strike-slip basin: exposures of the Český Ráj region, Bohemian Cretaceous Basin
    Tektonika
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    To Seismotectonics of the West Bohemian Swarm Area
    Transposition of structures in the Neoproterozoic Kaoko Belt (NW Namibia) and their absolute timing
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje