Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    tektonika litosférických desek
Článek
    Acritarchs and plate tectonics
    Cyclic evolution of convergent plate margins indicated by time sequence of volcanism and subduction
    Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemistry of Early Paleozoic Volcanics of the Barrandian Basin (Bohemian Massif, Czech Republic): Implications for Paleotectonic Reconstructions
    Geodynamic Evolution
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Palaeomagnetism and palaeogeography of Variscan formations of the Bohemian Massif, comparison with other regions in Europe
    Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    The Raabs Series: A Probable Variscan Suture in the SE Bohemian Massif
    Recent geodynamic evolution of convergent plate margins and the reconstruction of fossil plate boundaries
    Tectonic processes in the Variscan belt of Europe: from collision to collapse
    The terrane concept in the Sudetes, Bohemian Massif