Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    terasa
Článek
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Fossil valleys of the Mostecká pánev (Basin)
    Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    Geomorphological analysis of the region of the middle part of the Rokytná River Valley and its surroundings
    Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov (23-14 Pelhřimov)
    Kvartérní sedimenty plzeňské kotliny a širšího okolí (12-333 Plzeň, 12-331 Třemošná)
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
    Zpráva o gemorfologickém výzkumu úpatní plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech