Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    termické metody
Článek
    Kinetika termickej regenerácie zeolitu ZSM-5
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu