Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    textures
Monografie
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů