Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    textury rud
Článek
    Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
    The Jílové gold district
    Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů
    The Mokrsko gold deposit
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví