Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    throughfall
Článek
    The comparison of pollutant concentrations in liquid falling and deposited precipitation, and throughfall
    Effects of throughfall and literfall manipulation on concentrations of methylmercury and mercury in forest-floor percolates
    Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmspheric deposition
    POROVNÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V RŮZNÝCH DRUZÍCH KAPALNÝCH SRÁŽEK
    Srovnání chemického složení podkorunových a usazených srážek