Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    tidal forces
Článek
    Měření účinku slapových sil na horninové prostředí
    Ověřování vlivu slapových sil na seismicitu západních Čech
    Verification of the load-unload response ratio theory in the conditions of induced seismicity in the Ostrava-Karviná Coal Basin