Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    topsoil
Článek
    Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy
    Soil hydraulic properties of topsoil along two elevation transects affected by soil erosion