Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    transport
Monografie
    Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
Článek
    Aktuální problémy dopravy na Ostravsku
    Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989