Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    typology
Článek
    Česká postindustriální krajina
    Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska
    Geobiocoenological typology of the Vrapac NNR
    Skalní laviny v kyrgyzském Tchien-šanu
    Sustainable Development of Small Towns: a Slovenian-Moravian Comparative Methodological Approach
    Typology of Border regions in Czechia
    Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka
    Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy