Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    uhličitany, dusičnany, boritany
Článek
    Aragonitové krápníky a sintry ve starých dolech
    Calkinsite-(Ce) from the Cretaceous of northern Bohemia - the first occurrence in Czechoslovakia
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
    Postmagmatická mineralizácia v niektorých intruzívnych a extruzívnych telesách Vihorlatu
    Poznámka k názvosloví hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem