Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    ultrasonic emission
Článek
    Correlation Analysis of the Ultrasonic Emission from Loaded Rock Samples - the Study of Interaction of Microcracking Nucleation Centres
    Correlation analysis of ultrasound emission foci in loaded granites and migmatites
    The effect of rock fabric on acoustic emission characteristics
    Evaluation of stress-strain stage of loaded rock samples based on ultrasonic emission analysis
    Linear and nonlinear attributes of ultrasonic time series recorded from experimentally loaded rock samples and total failure prediction
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Ocenění vzniku ultrazvukové emise na zatěžovaných horninách
    Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series
    Ultrasonic emission as a tool for evaluation of rock instability - laboratory study