Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    underground coal mining
Článek
    4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7-8, 2012
    Development of stess-strain fields based on paleostress analysis and recent stres-masurement in the Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Metodyka strzelań nieproduktywnych w profilaktyce tąpaniowej
    Profilatyka tąpaniowa w warunkach regionu Ostrawsko-Karwińskiego (OKR)
    Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Seismic effect of destress rock blasting
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Study of selected cases of destress rock massive to rock blasting
    Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část