Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    výlevné horniny s foidy
Článek
    Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří
    Geochemistry and Petrology of Alkaline Dyke Rocks of the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mountains, ČSSR
    Geofyzikálně zjištěný výskyt neovulkanitů u Dobré Vody (tepelské krystalinikum)
    Ložiska fonolitu v okolí Mostu - Červený a Želenický vrch
    Major and trace elements in Tertiary volcanics of the Lužické hory Mts. and the adjacent area, northern Bohemia
    Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu
    Petrologické studium terciérních vulkanitů na Teplicku