Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    valounová analýza
Článek
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Ke geologii okolí Náchoda (04-33 Náchod)
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)