Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    velocity model
Článek
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    A simple smoothed velocity model of the uppermost Earth's crust derived from joint inversion of Pg and Sg waves