Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    volcanic centres
Článek
    Flow directions of the late paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše mts. piedmont area and localization of their volcanic centres
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří