Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    vrbenská skupina
Článek
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    Deformace devonu a jeho podloží severně od Vrbna pod Pradědem v Hrubém Jeseníku
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi