Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    vulkány kvartérní
Článek
    Lithostratigraphy of the Quaternary tephra, area of Managua, Nicaragua
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití