Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek paliv, živic a zemních plynů
Článek
    75 rokov naftového podniku v Gbeloch
    Application of geophysics in prospection for coal and in exploration of coal deposits in Bohemia and Moravia
    Automatizácia v ťažbe ropy a zemného plynu - pohľad k susedom
    Beitrag der Geophysik zur Vorbereitung und Forderung der Kohlenvorräte im Sokolov-Becken
    Calculation of reserves in a lignite deposit by kriging and its comparison with classical calculation methods
    Coal reserves in new fields of the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations"
    Diapirizmus ako prejav tektonickej selekcie v rudnianskom rudnom poli
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    The estimation of coal deposit reserves by kriging
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    Fosilní stopy na vrchních jádrech
    Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
    Genéza štefanovského tektonického uzla - paleotektonická analýza
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Geological evaluation of tne permocarboniferous Roudnice Basin and its deposits (Czechoslovakia)
    Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline
    Historické a současné ekonomicko-politické aspekty průzkumu těžby ropy a zemního plynu
    Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Hořlavé břidlice Pobaltí
    Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
    Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
    Írán - země o které se mluví
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
    Kompenzovaná hustotní karotáž
    Lignite investigation in the Slovakian part of the Vienna Basin
    Ložisko hnědého uhlí a kameniva Křemyž
    Naleziště Hrušky - 30. výročí objevení
    Nekotoryje svedenija, polučennyje iz analiza effektivnosti zondov karotaža po metodu soprotivlenija
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    O roli litologičeskogo faktora v formirovanii lovušek nefti i gaza
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    On the results and further aims of coal and lignite investigation in Slovakia
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Podzemní zplyňování uhelných pilířů
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Předběžné výsledky vyhledávacího průzkumu na černé uhlí v oblasti Mělník-Benátky nad Jizerou
    Příspěvek k diskusi o rentním oceňování přírodních zdrojů
    Ropno-geologický výskum zborovského antiklinória
    Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví
    Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí
    Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989)
    The underground geological structure of the Permo-carboniferous of the Boskovice furrow within the Rosice-Oslavany coal district
    Vyhledávací průzkumný vrt Slušovice-1
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Vytěžitelné zásoby černouhelných ložisek ČSSR
    Vztah mezi uhlonosností a vulkanismem v černouhelných pánvích středočeské svrchnopaleozoické oblasti
    Water saturation and its effect on the self-potential curve
    Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 1
    Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 2