Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika nerudních surovin
Článek
    Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
    Dobývanie soli vrtmi z povrchu
    Dosavadní výsledky vyhledávání sillimanitu, andalusitu a kyanitu na Moravě
    Geofyzikální zhodnocení grafitonosných zón velkovrbenské klenby
    Komplexní hodnocení zdrojů těženého kameniva
    Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi
    Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství
    Ložisko hnědého uhlí a kameniva Křemyž
    Ložisko kaolínu Hájek u Hroznětína
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Některé strukturní a geologicko-petrografické faktory při vyhledávacím průzkumu cihlářských surovin
    Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria
    Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků
    Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
    Prognóza zemědělských bentonitů na jižní Moravě
    Rozpojovanie hornín hydroperforátormi a ejektorom
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
    Stavebný kameň na lokalite Marianka
    Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR
    Štruktúrna pozícia magnezitového ložiska Dúbravský masív
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací