Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    water jet
Monografie
    Abrasives for AWJ Cutting
    Research Assistance to Improve Pulsating System
    Vodní paprsek 2009. Sborník příspěvků
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků
Článek
    25 let výzkumu vysokotlakého vodního paprsku v ÚGN
    Aplikace vodního paprsku v procesu těžby a zpracování hornin
    Cutting efficiency of partners abrasives according to UGN methodology
    Disintegration of Bone Cement by Continuous and Pulsating Water Jet
    Disintegration of Rocks exposed to laser beam by waterjet
    Enhancing of water jet effects by pulsations
    Enhancing of Water Jet Effects by Pulsations
    Hard rock cutting systems and techniques
    High - velocity water jet impact on concrete samples
    Hydrodynamic generator for ultrasonic modulation of the jet: basic study
    The Measurement of Abrasive Particle Velocities in the Process of Abrasive Water Jet Generation
    Measurement of Dynamic Pressure in Ultrasonic Nozzle
    Measurement of force effects of modulated jet
    Modulated vs. continuous jets: Performance comparison
    Možnosti využití modulovaného vodního paprsku při sanaci betonu
    Numerický model akustického generátoru pro generování pulsujícího vodního paprsku
    Porovnání kontinuálních vysokým tlakem generovaných a pulzujících nízkým tlakem generovaných vodních paprsků na betonu
    Possibilities of utilization of modulated jets in rock cutting
    Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem
    Removal of degraded layer of concrete with an emphasis on optimizing surface before applying repair materials
    Removal of polyurea spray coatings from the surface of cement concrete by water jet technology
    Research on waterjet in Institute of Geonics of the AS CR from 1990 to 2006
    Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty
    Safety and health of operators of water jet technology
    Study of behavior of concrete and cement based composite materials exposed to high temperatures
    Testing of Mineral types of abrasives for abrasive water jet cutting
    Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie
    Utilization of ultrasound to enhance high-speed water jet effects
    Utilization of ultrasound to enhance high-speed water jet effects
    Vodní paprsek ve strojírenství (2.)
    Vodní paprsek ve strojírenství
    Využití modulovaných vodních paprsků v aplikacích čištění a odstraňování povrchových vrstev
    Water jets in dimension stone cutting and surface treatment