Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    xenolity (enklávy)
Článek
    Mafic enclaves in granitoid rocks of the Tríbeč Mts., Western Carpathians: geochemistry and petrology
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Porfyrit a xenolity křemene a granátu od Jesenice u Příbrami
    Složený intruzívní peň od Kožlan na Kralovicku
    Ultramafické nodule severomoravských bazaltoidů
    Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří