Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    zdroj klastického materiálu
Článek
    Cenozoic Degradation History at the Western Margin of the Bohemian Massif
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Composition and provenance of Carboniferous sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Correlations of the tuffitic layers in the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Distribution of heavy minerals in stream sediments of the Mariánské Lázně complex
    Fluvial tertiary sediments in the vicinity of Chvalatice (SW Moravia)
    Geochemie metasedimentů ostrovní zóny
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geologický vývoj podslezské jednotky
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov)
    Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc)
    Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Stratigraphy. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
    Výskyt vulkanických zirkonů v diatomitech (34-21, Hustopeče; 24-43, Bučovice)
    Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)