Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    zlomová tektonika
Článek
    Alpidic Reactivation of the Variscan Consolidated Lithosphere. The Activity of some Fracture Zone in Central Europe
    Anchiometamorfóza ve variském tektogenu střední Evropy - její vztah k tektogenezi
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Faults in the North-Bohemian Brown Coal Basin: the review
    Genéza štefanovského tektonického uzla - paleotektonická analýza
    Je možné šuranský zlom interpretovat jako horizontální posun?
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
    New approach to fault interpretation in the Permo-carboniferous of Central Bohemia
    Nové geologické výzkumy ve svojanovské mylonitové zóně
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Puklinatost hornin ve vrtu Dambořice-1
    Quantitative gravimetric interpretation of the structure of the NE part of the Dyje Dome (Moravicum)
    Results of geophysical methods in the northern forefield of open-pits Merkur and Březno
    Shear kinematics on the contact between granulites and the Varied Group; Southern Bohemia, Moldanubian
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Variscan shearing kinematics in the Bohemian Massif: Moldanubian and Moravo-Silesian junction
    Zemětřesení v Arménii
    Zemětřesení v Krušných horách
    Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ