Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    změny přírodního prostředí těžbou
Článek
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP