Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    zvětrávací procesy
Článek
    Causes of changes in index parameters of clay substances in coal basins of the Czech Massif
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    Formy reliéfu vytvořené větrnou erozí v horských oblastech střední Evropy
    K otázce interakcí mezi krasem a strukturou
    Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku
    Knowledge concerning the alteration of coal seatns in weathering zone of productive carboniferous from the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Basin (OKR)
    Koroze kamenných staveb
    Krasovění barrandienských křemenců
    Křemencové mrazové sruby na Veľkém Fatranském Kriváni
    Lidé a niagarské vodopády
    Mísovité tvary na bludném balvanu
    Nejfotografovanější pobřeží na světě
    Neživá příroda Svalbardu
    The origin of the top surface of carboniferous in the Upper Silesian Coal Basin
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
    Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy
    Přírodní park žulových balvanů
    La recherche géomorphologique dans la réserve naturelle de Kokořínsko
    Skalní perforace ve vulkanických aglomerátech na Demianu u Hronské Dúbravy
    Súčasné geomorfologické exogénne procesy v Malých Karpatech medzi Bratislavou a Pezinkom
    Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu