Podrobnosti záznamu

Název
   11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference Praha, 14. - 16. 9. 2010
Nakladatel
    Geologický ústav AVČR, v.v.i
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2010
ISBN
    978-80-87443-00-2
Klíčové slovo
    11
    14
    16
    2010
    Konference
    Paleontologická
    Praha
    Slovensko-polsko-česká
Části této monografie
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby